Tilbake road

Nye EU-regler for hvile for yrkessjåfører trer i kraft

Endringen innebærer at ukentlig hvile, og alle hvileperioder over mer enn 45 timer som kompenserer for korte hvileperioder tidlig i uken, ikke skal gjennomføres i kjøretøyet. Hvileperioden skal gjennomføres i fasiliteter tilrettelagt for overnatting, med tilgang på sanitærfasiliteter.

Reglene gjelder for både nasjonale- og internasjonale transporter.

For transportfirmaer og deres kunder vil fleksibilitet i transportene reduseres, og det vil på sikt endre kostnadsbildet. Det er fortsatt usikkerhet i markedet om hvordan endringene i praksis vil bli iverksatt, men det forventes at flere detaljer rundt dette offentliggjøres igjennom høsten. Det ligger blant annet noen utfordringer for gjennomføring grunnet manglende infrastruktur.

På sikt vil biltransport påvirkes kraftig av disse nye reglene som kommer fra EU, og av nye regelverk som er varslet.

For yrkessjåfører er denne loven et skritt i riktig retning for å ivareta en yrkesgruppe som har utfordrende arbeidsforhold.

 

For utfyllende informasjon og noen vanlige spørsmål/svar finnes her (engelsk)

ColliCare trailer med to containerer avbildet på hvit bakgrunn.
truck
Vestby, Norway.
Road