Tilbake viasea

Miljøvennlig fraktformer på agendaen i Agder

I forrige uke var en rekke politikere, speditører og vareeiere samlet for å diskutere og se på løsninger for å flytte mer gode fra vei til sjø frakt og togtransport.

Her fikk vi, ved vår regionleder John Helge Austgulen, anledning til å presentere hvordan ColliCare frakter gods i dag, samt dele tanker om ulike mer miljøvennlige fremtidige frakt former.

Blant fordelene for både sjø- og togtransport er mindre trailere på veiene til og fra fabrikker, samt at færre omlastinger gir bedre oversikt og mer kontroll for vareeierne. Austgulens innlegg oppfordret til nye måter å løse utfordringer på, noe som preget debatten som fulgte.