Tilbake inNight

Prisjustering desember 2023

Med bakgrunn i prisvekst i markedet ser vi oss nødt til å justere våre priser på innlandstransporttjenester fra 1. desember  2023.

Kostnadsindeks for lastebiltransport øker med 7,6% fra 3 kvartal i 2022 til 3 kvartal 2023.

Priser på alle innlandstjenester økes derfor med 6,9% 1.12.2023.

Enkelte soneoppdateringer gjøres fra samme dato.

Har du spørsmål ta kontakt med din salgskontakt eller kundeservice.