Tilbake Tore Hetland og Malin Uv - Home Delivery, ColliCare Logistics AS

ColliCare styrker Hjemleveringstjenesten

ColliCare styrker teamet for Home Delivery betydelig ved ansattelsene av Tore Hetland (58) og Malin Uv (36).

Tore Hetland kommer fra rollen som Managing Director i Bring Home Delivery Norge og har bygget opp Hjemleverings tjenesten for Bring. Tore kan videre skilte med 30 års erfaring i logistikkbransjen, med ledende stillinger i Wallenius Wilhelmsen, Aker BioMarine, Hellmann Worldwide Logistics og Jernia.

Tore er ansatt som Director Home Delivery (B2C) & Chief Development Officer Home Delivery, og skal lede ColliCares satsing på hjemleverings segmentet i Norden.

 

 "De som kjenner meg, vet at jeg elsker en utfordring. Jeg elsker å utforske nye muligheter og jeg elsker bærekraftige logistikkløsninger, og det er derfor jeg startet i ColliCare Logistics!
Hjemleverings logistikk er en nisje når det kommer til logistikk. ColliCare er det eneste privateide selskapet som tilbyr et landsdekkende logistikkoppsett for hjemlevering.
Jeg er stolt over å begynne å jobbe med ColliCare Logistics som direktør for hjemlevering,
", sier Tore Hetland.
 
Tore Hetland - Home Delivery, ColliCare Logistics AS
 

 

 

Malin Uv kommer fra rollen som Leder Operations & Customer Care i Bring og Posten, og har opparbeidet seg betydelig ekspertise fra Hjemleverings bransjen.

Malin er ansatt som Country Manager Home Delivery og skal lede operasjonen for ColliCares satsing på hjemleveringssegmentet.

 "Det er utrulig spennende å få bli med på ColliCare sin satsning på Home Delivery produktet, som har en visjon om å forbedre kundenes konkurransekraft gjennom innovative, integrerte og grønnere logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet.
Vi skal være et essensielt ledd i den totale kundeopplevelsen. Jeg er overbevist om at vi, sammen med våre kunder vil levere de beste løsningene i Home Delivery markedet.
", sier Malin Uv.
 
Malin Uv - Home Delivery, ColliCare Logistics AS
 

 

 

ColliCare Hjemlevering

ColliCare etablerte hjemleveringstjenesten allerede i 2017 og har opparbeidet seg en solid posisjon i markedet, med spesiell tyngde på "levering av store produkter".

Så langt i år har tjenesten økt med 40 %. Vi har som mål å bli en av de ledende aktør innen hjemlevering i Norge, og ønsker på sikt å etablere tjenesten i hele Norden.

 

 

"ColliCare har besluttet at vi skal øke innsatsen på å utvikle våre hjemleverings tjenester. Vi har hatt et landsdekkende distribusjons nettverk av stykk -og partigods siden 2010 for våre B2B kunder, og siden 2017 for våre B2C kunder. 

Vi vil fokusere på big-box kunder som møbler og hvitevarer i egen produksjon, og søke allianser hvor vi sammen kan skape totalløsninger til B2C kunder som ønsker dette.

Ambisjonene er høye og vi ser for oss en mangedobling av dagens volumer i løpet av en to års periode.

Våre produkter skapes av flinke medarbeidere, og til å lede vår satsing på B2C ar vi vært så heldige å få med Malin Uv og Tore Hetland. Dette er vi veldig glade for, og stolte av – og ser frem til å følge dem i deres arbeid for å nå være målsetninger.", sier Knut Sollund.

 
knut_narrow_3.jpg

 

 

 

Netthandel i vekst

Netthandelen økte betraktelig etter at koronarestriksjonene ble innført, og utgjorde den største delen av den samlede kortbruken over internett i 2. kvartal 2021. 

I alt ble det kjøpt varer med norske internasjonale betalingskort på nettet for 26,2 milliarder kroner i dette kvartalet. Dette er et 35 prosent høyere varebeløp enn i 2. kvartal 2020, og nesten dobbelt så mye som ved inngangen til nedstengingen i 1 kvartal 2020. (kilde SSB.)

Netthandels mønsteret ser ut til å forbli stabilt, tross gjenpåpning av samfunn og fysiske butikker.


 

ColliCare Hjemlevering

Les mer om vår Hjemleveringstjeneste her eller kontakt:

Tore Hetland, email

Malin Uv, email