Tilbake road

Avvikling av direktekjøringsordningen og deklarasjonsfritaket for tollager

Tolletaten er i prosess med å avvikle direktekjøringsordningen, samt deklarasjonsfritaket for tollager.

Tolletaten har foreslått å utsette avviklingsdatoen til høsten 2023, men gjelder altså fra 1.1.23. Det vil være en overgangsperiode, og endelig dato for når denne er over er ikke satt.

For deg som kunde innebærer endringen ;

Fra 1 januar 2023 er det viktig at

  • adresser stemmer på faktura og booking

  • antall kolli stemmer på faktura og booking

  • angitt vekt er lik på både faktura og booking – dette er veldig viktig!
     

I tillegg må vi få fakturaen til oss som PDF i forbindelse med bookingen. Når vi ikke mottar de dokumenter vi behøver for fortollingen, kan et gebyr belastes.

Dersom ikke korrekt informasjon og dokumentasjon er på plass, kan vi risikere at varer stoppes på grensen. 
 

Les hele saken om Avvikling av direktekjøringsordningen og deklarasjonsfritaket for tollager her

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs