Tilbake Important information to all customers and relations about EU Mobility package

Viktig informasjon til alle kunder og kontakter om EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye regelverk for veitransport.

Pakken er delt inn i tre «delpakker» og noen av disse ble allerede lansert i perioden 2017 - 2019.

Formålet med de nye reglene er å regulere lastebilsjåførers arbeids- og hvileregimer samt å gi lik tilgang til yrket og lokale markeder. Takket være det nye regelverket vil en internasjonal lastebilsjåfør ha rett til bedre kompensasjon for forretningsreiser, spesielt når markedslønnen i leveringslandet er høyere enn sjåførens hjemland.

 

Nye regler gjeldende fra 2020

 • arbeidsgiver må dekke kostnader for ukentlig nattehvil for sjåførene

 • tillatt med to uker med korte hvileperioder, men må kompenseres innen 3. uke.

 • sjåfører må kunne returnere til hjemlandet hver 4. uke

 • daglige og ukentlige kjøretimer kan øke med en time for å kunne komme hjem til ukentlig eller døgnhvile
   

Hoveddelen, viktig for veitransport, vil gjelde fra februar 2022

 • strengere regler for kabotasje

 • endring i arbeidstidsbestemmelsene for sjåfører

 • innføring av tillatelse og fartsskriver i varebiler

 • plikt til å returnere lastebiler til selskapets hovedkontor hver 8. uke

 • retur av sjåføren til opprinnelseslandet vil være obligatorisk hver 4. uke

 • lønn for sjåfører for kabotasje og tredjelandskjøring skal være på nivået til landet der transporten foretas

 • strengere regler for «postselskaper»

 • manuell registrering av alle lastebiler som passerer grenser i Europa
   

Nye regler gjeldende fra 2023

 • innføring av digital fartsskriver med GPS i alle kjøretøy
   

Forventede bivirkninger fra alle reglene

 • for lastebilselskaper som opererer i Vest-Europa, vil det være mer interessant å ha en base i Vest- eller Sentral-Europa i stedet for Baltikum eller Sørøst-Europa

 • sjåførmangelen forventes å øke på grunn av lavere produktivitet per nåværende sjåfører

 • økt lønn for hviledager vil demotivere å jobbe like mange dager per år, noe som vil resultere i lavere produktivitet per sjåfør, og derfor behov for å ansette flere sjåfører for å holde samme antall lastebiler i drift på heltid

 • mangelen på lastebiler i Vest-Europa vil øke på grunn av hjemreisekravene (flere lastebiler som kjører til og fra hjemland). For PL-selskaper kan det være 2/40 dager eller 5 %, for andre land kan det nå opp til 10 %

 • dagpengene for sjåfører erstattes med høyere lønn. Det betyr at 65 % av lønnen vil bli skattlagt og sosialt belastet etter innføringen av mobilitetspakken. For transportfirmaer betyr det 24 % økning i lønnskostnader for sjåfører

Hvordan dette vil påvirke kundene våre

 • lavere produktivitet for alle sjåfører vil presse kapasiteten i markedet ytterligere – dette vil igjen øke kostnadene og gi lengre ledetider

 • bestillinger må gjøres enda tidligere

 • vi anbefaler sjø- eller jernbanefrakt når det er mulig
   

 

Kabotasje vil også bli regulert slik at sjåfører fra EU-land med høyere lønn ikke vil ha en konkurransemessig ulempe sammenlignet med sjåfører fra land med lavere lønn.

For logistikk- og transportselskaper vil de nye reglene innebære strukturelle endringer. Små og mellomstore transportører fra Øst-Europa vil med stor sannsynlighet igjen fokusere på hjemmemarkedene, da de økonomiske kostnadene ved å transportere varer til andre EU-land ikke vil være lønnsomme lengre. Det forventes derfor kapasitetsmangel i Vest-Europa, og det forventes overkapasitet i Øst-Europa

For mer fakta og utvikling, klikk her; https://www.iru.org/who-we-are/where-we-work/europe/european-commission-mobility-package