Tilbake storage

Vi videreutvikler våre 3PL-tjenester med nytt WMS

Satsningen vår fortsetter, nå med et nytt lagerhåndteringssystem (WMS) fra svenske NYCE Solutions.

"Etter en nøye forundersøkelse ble NYCE.LOGIC WMS valgt som ut av de aktuelle WMS-software leverandørene. NYCE Solutions er dyktige innen vår bransje og har løsninger som dekker nåtidens og fremtidens behov innen 3PL-tjenestene våre.
Med NYCE.LOGIC WMS vil vi få utvidede muligheter og funksjonaliteter for videre, og nødvendig, effektivisering og automatisering.
Etter at vi valgte NYCE som leverandør har prosjektet gått som planlagt, og vi fortsetter å rulle systemet ut til våre lager i løpet av 2016. Vi ser frem imot å ta det nye systemet i bruk og å løfte våre 3PL-tjenester ytterligere," sier Kent Nicolaysen, IT- & Project Manager i ColliCare Logistics.

For NYCE Solutions innebærer samarbeidet et nytt tilskudd blant internasjonale logistikkaktører som bruker NYCE.LOGIC WMS for å utvikle sine tjenester på lagerhåndtering.
 
"ColliCare har vokst fort, jobber internasjonalt og ser potensialet i å utnytte moderne system og IT-løsninger for å skape fordeler. Nå blir vi en viktig del i videreutviklingen av deres 3PL-tjenester, et interessant oppdrag og innen et område der vi kan tilby spisskompetanse," sier Magnus Nygren, Daglig Leder i NYCE Solutions.