Tilbake Trailer at Warehouse

Vi reduserer CO2 utslipp

Sammen med våre kunder, beregner vi faktiske utslipp og setter realistiske bærekraftsmål for fremtiden ved hjelp av grundig metode, tall og data. I ColliCare Logistics forstår vi viktigheten av å velge de riktige løsningene og planlegger transporten vår basert på tilgjengeligheten av grønn drivstoffinfrastruktur.

Vi tilbyr beregninger til våre kunder

Vårt erfarne bærekraftsteam beregner og rapporter gjerne ditt karbonutslipp. Vi er spesialister på fagfeltet, og følger standardene fastsatt av EN16258 og ISO14083. Vi overholder industriforskriftene ved å bruke disse standardene. Noe som gir pålitelige data som gjør at vi kan spore utslipp effektivt.

Videre bistår vi våre kunder med å spore deres utslipp gjennom hele forsyningskjeden. Ved å følge nøye med på karbonfotavtrykket identifiserer vi områder hvor utslipp kan reduseres, ved å gå over til sjø- eller luftfrakt eller å bruke elektriske kjøretøy.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi ønsker å være åpne og transparente, og gir derforvåre kunder utslippssertifikater og detaljerte rapporter per forsendelse. Disse rapportene gjør det mulig for kundene våre å vurdere miljøpåvirkningen hver forsendelse har. Slik blir det enda enklere å ta gode beslutninger og følge med på fremgangen i utslippsreduksjon.

Teknisk innsikt gir bærekraftig ruteplanlegging

Våre eksperter forstår viktigheten av å velge den riktige teknologiske løsningen og planlegger derfor transportrutene basert på tilgjengeligheten av grønn drivstoffinfrastruktur. Vi jobber tett med våre kunder for å vurdere spesifikke krav og å anbefale den løsningen som harmonerer med kundenes bærekraftsmål. Vår jobb er å holde oss oppdatert på det nyeste innen infrastruktur for grønt drivstoff, og sikre at kundene har tilgang til relevant informasjon.

Infrastruktur og supply chain management

Vårt team gir en oversikt til kunder over alternative retningslinjer og tilgjengeligheten til grønt drivstoff i alle europeiske land. Ved å analysere faktorer som ladestasjoner for biogass/biodrivstoff og infrastruktur, bistår vi våre kunder med å utforme og optimalisere transportruter som maksimerer effektiviteten og minimerer miljøpåvirkningen.

Lorem ipsum
First Last