Tilbake Changes in the European truck market

ColliCare skal transportere varene til Julas varehus i Norge

Jula og ColliCare Logistics har inngått avtale om transport av alt gods fra Julas sentrallager i Skara til alle deres varehus i Norge. Avtalen trer i kraft 15.september 2016.

Samarbeidet mellom Jula og ColliCare har pågått siden 2012. Til dags dato har avtalen omfattet inngående transporter fra Europa til Julas sentrallager i Skara, men utvides til nå å også gjelde transporter fra sentrallager, til alle varehus i Norge.
 
Fra Julas sentrallager i Skara, går det ukentlig ca. 90 lastebiler med varer til deres 30 varehus i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. En felles langsiktig utviklingsplan mot mer effektive transportløsninger, kvalitet og miljø har vært viktig for Jula i valget av leverandør. Allerede fra oppstart vil en andel av lastebilene gå på biodiesel (HVO), og på sikt blir det flere.
 
I kombinasjon med andre effektiviseringer ser begge parter for seg store miljø- og kostnadsmessige besparelser i nær fremtid.

”ColliCare Logistics har i løpet av forhandlingene bevist at de har et initiativ og en fremtidsvisjon som Jula setter pris på. Vi er svært fornøyd med valget av ColliCare Logistics, da de under hele prosessen har vist oss helhetlige løsninger som passer med Jula's ambisjoner om kostnadseffektiv transport med stort fokus på kvalitet og miljø”,
sier Pietro Montebovi, Customs & Freight Manager Jula AB

På bildet fra venstre; Logistics Manager Jula Lennart Karlsson, Customs & Freight Manager Jula Pietro Montebovi, og Managing Director ColliCare Gothenburg Magnus Yverås