Tilbake coin

Økte kostnader i bomringene i de store byene i Norge

Vi har oppdatert soneinndelingen vår for distribusjonstjenestene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Dette er nødvendig for å dekke inn økte kostnader knyttet til nye bomavgifter, samt redusert fremkommelighet i sentrum av disse byene.
Ny soneinndeling er gjeldende fra 16.juni 2019.