Tilbake brexit

Storbritannia formelt ut av EU fra 31.januar 2020

Storbritannia behandles som fullverdig medlem i overgangsperioden. Brexit vil derfor ikke få noen innvirkning på verken tollsatser eller prosedyrer ut 2020.

Les mer i lenken under for oppdatert informasjon til næringslivet.
 

Toll.no