Tilbake ua

Situasjonen i Ukraina

Vi føler med hele det Ukrainske folk i denne tragiske konflikten de nå står i. 
 
I en slik situasjon kan det være vanskelig å forutse utviklingen videre og hvordan vi skal forholde oss. Det som er riktig i dag, er kanskje ikke riktig i morgen.

 

ColliCare er representert i Latvia, Litauen og Polen i denne delen av Europa. Vi har ingen egne aktiviteter i Russland, Hviterussland eller Ukraina.
Dersom våre kunder eller våre tjenester blir berørt, vil vi informere våre kunder om det.
 
 
Veitransport i Europa
Mange europeiske transportselskaper har lastebilsjåfører fra Ukraina, og mange har nå dratt tilbake til Ukraina for å tjene i militæret. ColliCare har noen sjåfører fra Ukraina, men for øyeblikket er vi ikke berørt, og løser våre oppdrag som normalt.
Vi har informasjon om raskt stigende drivstoffpriser i de fleste deler av Europa. Energi og drivstoff generelt kan bli et problem i tiden som kommer.
 
Flyfrakt
Både Russland og USA har iverksatt sanksjoner som regulerer luftrommet over landene deres. Russland har stengt luftrommet for all internasjonal trafikk, og USA har stengt luftrommet for russisk trafikk. Det forventes at dette vil påvirke både flyfraktkapasiteten i markedet og flyfraktprisene.
 
Sjøtjenester
Våre shortsea tjenester er ikke berørt av konflikten for øyeblikket, heller ikke oversjøseilinger. De store rederiene har kun stoppet seilingene til/fra Russland. Trafikk gjennom ukrainske havner er stoppet inntil videre.
 
Fremtidige oppdateringer
Vi vil følge situasjonen og hvordan den vil/kan påvirke våre kunder og transport/logistikkmarkedet. Situasjonen er veldig ustabil og vi kan bli påvirket på måter vi vanskelig kan forutse nå.
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.
Vi ønsker å bistå på best mulig måte

For en grundig oppdatering om transport og logistikk i Asia, vennligst les vår oppdaterte nyhetsartikkel:

https://www.collicare.com/about-us/news/asia-ongoing-updates-2022