Tilbake En kollasj som viser forskjellige tjenester levert av ColliCare, som vei, fly, og sjøtransport, samt lager og levering

Prisjustering sommer 2022

Som følge av store uroligheter i transportmarkedet og stort avvik mellom tilbud og etterspørsel, varsles med dette justeringer av våre tillegg og priser.

Samtidig endres det fra dieseltillegg til energitillegg for innland og energitillegg innføres for lagertjenester.

 

Transport innland

Vi opplever et økt kostnadsnivå på alle tjenester og varer i Norge. Innkjøp av nytt utstyr og vedlikehold av eksisterende utstyr blir mer kostbart enn tidligere. Strengere regler er innført gjennom EUs mobilitetspakke, som igjen resulterer i færre biler tilgjengelige i Norge. Vi ser også at togpriser i Norge også øker, slik at dette påvirker kostnader på transporter som går via bane.

Generell prisøkning for alle B2B og B2C innlandstjenester på 4,5% gjeldende fra 1. juli

Bompenger holdes utenfor prisjustering på innlandstjenester, og belastes alltid i henhold til gjeldende satser.

 

Dieseltillegg endres til Energitillegg fra 1. juni 2022

Våre biler benytter diesel, biodiesel og strøm. Alle råvareprisene påvirker våre kostnader.

Med denne bakgrunn vil posten på fakturaen som tidligere het dieseltillegg, endres til energitillegg.

 

Lagertjenester i Norge

Vedvarende høye strømpriser tvinger oss til å innføre energitillegg på lagertjenester. Tillegget beregnes ut fra lagerleien. Ved betydelig opp- eller nedgang av prisene vil dette tillegget justeres tilsvarende.

Energitillegg lager 5,4% innføres fra 1 juli.

 

Fortollingstjenester og gebyrer

Med bakgrunn i generelt høyere driftskostnader i Norge økes priser på alle fortollingstjenester og gebyrer med 3,5% fra 1. juli.
 

Biltransport Europa – EU Mobilitetspakke

Vi har nøye fulgt med på økte kostnader forbundet med innføring av EUs Mobilitetspakke. Det viser seg at vår økning i mars ikke dekker våre økte kostnader. I informasjonsskriv rundt innføringen av Mobilitetspakken ble det varslet at tillegget kunne justeres med 30 dagers varsel. 

  • Latvia, Litauen, Estland og Polen  8,4%

  • Øvrige Europeiske land     13,9%

Tillegget beregnes ut fra fraktprisen, og vil fortsatt komme som en egen post på fakturaen. Gjelder fra 1.juli

 

Togtransport Italia

Det er kapasitetsbrist også på togtransporten fra Italia, samt for- og ettertransport både i Italia/Norge.

Prisene på togtransport fra Italia til Norge økes med 3,5% fra 1 juli

 

Sjøtransport Europa

Det er kapasitetsutfordringer sjøveien i Europa. Færre tilgjengelige skip gir kraftig økning i charterpriser.

Cost Recovery Surcharge (CRS) endres fra 110 euro til 160 euro pr teu. OBS! Denne endringen gjøres allerede fra og med 10.juni.

 

Oppsummert;

Generell prisøkning for alle B2B og B2C innlandstjenester, fra 1.7

4,5%

Innføring av energitillegg for alle lagertjenester fra 1.7 

5,4%

Priser på alle fortollingstjenester og gebyrer økes fra 1.7

3,5%

Bil Europa, mobilitetspakketillegg, fra 1.7

 

      Latvia, Litauen, Estland og Polen   

8,4%

      Øvrige Europeiske land

13,9%

Togtransport fra Italia til Norge økes 1.7

3,5%

Cost Recovery Surcharge (CRS) endres fra 110 euro til 160 euro pr teu. Gjelder fra og med 10.6 

 

 

Dersom det er spørsmål rundt endringene, ta kontakt med din salgskontakt.

E-post til [email protected]  kan benyttes.