Tilbake Sea

Oversjø situasjonen - oppdatering fra oktober

Generelt er situasjonen i Asia stabil. Det er fortsatt de samme problemene med overbelastning, containere- og utstyrs mangel, samt dårlig kapasitet, forsinkelser og høye kostnader.

Nye koronavirusutbrudd i flere land, også i Asia, gjør at vi følger Covid-situasjonen nøye fremover.

Situasjonen i Kina

Sjøfrakt

Fortsatt stor mangel på både kapasitet og containere/utstyr.

Overbelastning av havner og forsinkelser for skip, spesielt i Europa og Nord-Amerika, forårsaker redusert kapasitet og forsinkede ankomster tilbake til Asia. Vi registrerer forsinkelser i de fleste havner.

Strømbegrensninger i enkelte provinser i Kina reduserer produksjon, men etterspørselen er tiltakende høy.

 

Flyfrakt

Flyfraktmarkedene strammes trolig ytterligere inn fra november. Ratene for linjer som Kina, Nord-Amerika og Europa forblir høye, mest sannsynlig resten av året.
I følge store operatører har prisstigningen vært nesten 30 prosent de to siste ukene.

Ratene forventes å forbli høye grunnet kraftig vekst i etterspørselen og fremdeles begrenset kapasitet. I tillegg forventes ytterligere økt etterspørsel når den kommende høysesongen nærmer seg.

Gjennopptatte desinfiseringsprosesser og strenge driftsrestriksjoner, på grunn av Covid-19, begrenser også operasjonell kapasitet og påvirker prisene.
 

Togtransport

Togfraktrater forblir stabile, men påvirkes av kapasitet og utstyr generelt.

Overbelastning og utstyrsmangel fører ofte til forsinkelser i avgang og transittid. Covid-19 forårsaker også forsinkelser i enkelte områder, for eksempel Shaanxi. Som et eksempel er avgangstiden på Xi'an stasjon vanligvis forsinket med 7 dager.
 

Situasjonen i India

OBS!:
Alle havner i India er stengt 4. - 7. november på grunn av en festivalfeiring.

Bortsett fra festivalfeiringer er alle havner, fabrikker og kontorer i fulltidsdrift uten nedstenging eller restriksjoner. India sliter med samme situasjon som resten av Asia - utstyrs- og kapasitetsmangel, forsinkelser og høye rater.

Containermangelen oppleves også i innlandshavner i India. Gitt nåværende omstendighetene, blir ikke hasteforsendelser utført - dvs. ingen ekstra service for ekspressforsendelser eller hastesaker.

I tillegg opplever India en manglende kobling mot havnemyndighetene, og får dermed ikke sikret bestillinger, svar på telefonhenvendelser eller e-mail.

For sjøfrakt er utstyrsmangelen spesielt stor.

 

Vi anbefaler deg å ta forholdsregler for å få best mulig vareflyt

  • gi oss innblikk i ditt logistikkbehov og frister, slik at vi kan finne den beste fraktløsningen

  • informer leverandører og kunder for å unngå mulig forsinkelse

  • bestill frakten i god tid pga. begrenset kapasitet

  • sett opp forsendelsesplaner og angi hva som er mest presserende for din bedrift

 

Har du noen spørsmål? Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne!