Tilbake 1

Ny terminal i Klaipeda - Litauen

Vi har åpnet en splitter ny ColliCare terminal i havnebyen Klaipeda i Litauen.

Klaipeda ligger ved Østersjøen, og er en naturlig havn for sjøfrakt til Skandinavia så vel som Europa generelt.

ColliCare har 3 lokasjoner i Litauen, og har kontor og administrasjon i Vilnius, terminal i Kaunas, og nå også med en stor terminal i Klaipeda.

Med lokal tilstedeværelse har ColliCare som mål å utvikle samt tilby nye, lønnsomme og globale verdikjedeløsninger/ supply chain - fra produsenter til sluttmottakere.
Vår lokale tilstedeværelse og kjennskap gjør at vi kan gjennomføre og kvalitetssikre alle typer logistikkprosjekter til og fra Baltikum.

Vår teminal i Klaipeda har 15 ramper og et totalt terminalareal på 5.237 m².
130 000 m3 er allerede disponert for møbelkonsolidering, som går via vår nye avdeling i Klaipeda til butikker over hele Sverige. På terminalen i Kaunas har vi konsolidert møbler til det norske markedet i flere år allerede og liker å kalle oss spesialist innen Møbellogistikk i Baltikum.

Våre tjenester i Klaipeda

  • innenlands transport i Litauen
  • konsolidering og cross docking
  • terminal og lager
  • sjøfrakt
  • flyfrakt
  • godstransport
  • multimodal
  • tilpassede logistikkløsninger
  • FCL, LCL
  • toll

 

Stykkgods 0- 2500 kg,Danmark

Sendinger som sendes som samleplass blir hentet og levert av sjåfører med lokalkunnskap


Partigods, + 2500 kg, Danmark

Direktelevering eller via terminal

 

ColliCare's visjon

ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, hjemlevering for netthandel og lagertjenester.