Tilbake wine cargo alliance

Medlem av World Wine Cargo Alliance

ColliCare Logistics har ambisjoner om vekst innen flere segmenter, en av dem er mat/drikke segmentet.

«For å styrke vår kompetanse og vårt nettverk, har vi gått inn i World Wine Cargo Alliance (WWCA). Igjennom denne alliansen er ønsket å søke nye muligheter og utvikle allerede eksisterende relasjoner og kundeforhold» sier Cheif Development Officer Overseas, Jette Thannel.

Alliansen WWCA ble etablert i 2019 med to formål; være spesialiserte innenfor sitt fagfelt, og tilby eksklusivitet for sine medlemmer.

WWCA samler transportselskap som ønsker å spesialisere seg innen mat/drikke segmentet, selv om de også transporterer andre typer varer. Målet med alliansen er å bygge en aktiv og støttende gruppe, som er til fordel for alle medlemmer.

Per i dag er det 103 medlemmer i 61 land med i alliansen.