Tilbake Flom i Norge

Leveringsproblemer grunnet ekstremvær

Ekstremværet Hans fører til forsinkelser og utfordringer med levering i store deler av Norge. 

Dessverre gir ekstremværet Hans fortsatt store utfordringer med levering av varer og gods.

Flere bane- og veistrekninger er stengt, og det forsinker leveransene til Østlandet, Hallingdal, Trøndelag og store områder i Viken. 

Enkelte steder har veier rast ut og det vil ta tid å utbedre. Det er derfor dessverre uklart hvor lang tid det vil ta før vi er tilbake til vanlige leveringstider i disse områdene. 

Force majeure

Uværet Hans anses som en force majeure hendelse, utenfor menneskelig kontroll og som dessverre gjør det umulig for oss å levere gods i henhold til avtalen i de utsatte områdene. Våre transporttjenester er derfor underlagt force majeure inntil videre.

Trafikkutviklingen kan følges på nettsidene til Statens Vegvesen og Banenor.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om din leveranse eller transport. 

 

Oppdatert 28nde August.