Tilbake storage5

Ha lageret ditt i Vestby

Vestby er godt geografisk plassert, for import og eksport via Sverige. Kort innkjøring til Oslo samt videre distribusjon.

Store varer, små varer, langtidslagring, hyppige utskiftninger og effektiv vareflyt – få hjelp til å finne lagerløsningen som passer best til din bedrift.

Ditt lagerbehov til riktig pris og den servicegraden du trenger. Sammen finner vi en smart og fleksibel lagringstjeneste tilpasset din vareflyt – langsiktig, kortsiktig eller skreddersydd.

Vi har fokus på

  • god kundeservice, med egne kundekontakter for hver kunde
  • mottak og kvalitetskontroll med kvittering
  • skanning av alle innkommende varer
  • registrering av varene i vårt WMS system (Warehouse Management System)
  • skanning av alle utgående ordre

 

Miljøtiltak er alltid på dagsorden, bl.a. ved å

  • sortere avfall for resirkulering
  • innføring av nye trucker med miljøvennlige batterier

Du får lager tjenester av høy kvalitet, funksjonalitet og kontroll

Vi støttet opp med vårt WMS (warehouse management system)

Lagertjenester

3pl, 4pl, lagerautomater, logistikk for netthandel, tollager, terminaler, cross docking, lagring i hyller, reoler eller på frie arealer

Lagerautomater

Vareheiser og automatiske lagerløsninger for småvarer - effektiv lagringsløsning

Effektiv lagerstyring

Et webbasert WMS system (warehouse management system) full oversikt på lagerstatus, i sanntid og på tvers av lokasjoner.
 
Storage
storage
Storage
Storage
storage
Storage