Tilbake randy-fath-dDc0vuVH_LU-unsplash low

Franske bønder blokkerer veier

Bøndene i Frankrike eskalerer sine protester mot regulering og økte kostnader i landbrukssektoren. Til nå har veier i Frankrike vært sperret av aksjonene, og nå aksjoneres det også ved grenseoverganger til andre land som Belgia og Nederland.

All transport i hele dette området påvirkes nå i stor grad. Vi omdirigerer så langt det lar seg gjøre, all vår transport som berøres. Men dette medfører at strekningene blir lengre enn beregnet i forhold til transittid. I noen tilfeller kan også sjøtransport bli berørt, da veiene til havnene er sperret eller har voldsom trafikk som gir forsinkelser.

Det er den mektige bondeforeningen FNSEA som aksjonerer, og de informerer om at de vil fortsette til regjeringen svarer på kravene deres.

Torsdag ettermiddag kom nyhet om at viktige krav fra bøndene er lovet innfridd fra regjeringens side, og foreningen har oppfordret bøndene til å trekke seg tilbake.

Resultatene av denne oppfordringene har vi ikke sett riktig enda, og det er fortsatt store trafikale utfordringer i Frankrike, Belgia og Nederland. 

Vi oppdaterer ved endringer i saken.

Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer