Tilbake road

EUs Mobilitetspakke implementeres – hvordan påvirker det oss

Hoveddelen som i all hovedsak gjelder veitransport, trådte i kraft denne måneden.

Disse nye regler er til for å bedre arbeidsforhold til yrkessjåfører, samt forhåpentligvis bedre rekruttering til yrket.

Vi jobber for å kalkulere effekten av den lovpålagte Mobiltetspakken. Det er flere ulike kostnadselementer som påvirkes; sjåfører på internasjonale ruter skal nå ha hvile på hotell i stedet for i egen bil, retur til hjemland hver 8nde uke og lønn ut fra nivået i landet de kjører i – ikke nivået i hjemlandet.

Alle bedrifter som driver internasjonal transportvirksomhet pålegges økt administrasjon og rapporteringsoppgaver.

Disse økte kostnadene vil påvirke transportpriser bilfrakt fremover, uavhengig av transportør eller land i Europa de opererer i. På kontinentet er det allerede varslet økninger i størrelsesorden 9% – 18%.

 

Ytterligere informasjon om Mobilitetspakken

Pakken er delt inn i tre «delpakker» og noen av disse ble allerede lansert i perioden 2017 - 2019.

 

Strengere regler for kabotasje

  • endring i arbeidstidsbestemmelsene for sjåfører

  • innføring av tillatelse og fartsskriver i varebiler

  • plikt til å returnere lastebiler til selskapets hovedkontor hver 8. uke

  • retur av sjåføren til opprinnelseslandet vil være obligatorisk hver 4. uke

  • lønn for sjåfører for kabotasje og tredjelandskjøring skal være på nivået til landet der transporten foretas

  • strengere regler for «postselskaper»

  • manuell registrering av alle lastebiler som passerer grenser i Europa

 

Tidligere saker om mobilities endringene: