Tilbake co2e

Er miljøregnskap verdt bryet?

Det er det!

Miljøregnskap er kanskje ikke så tid- og ressurskrevende som du sannsynligvis tror, og det er ganske verdifull informasjon som gjør det enklere å forbedre samt følge opp utslipp i fremtiden.

 

Miljøregnskap og utslippsberegninger gir deg

  • en analyse av karbonutslippene dine i hele verdikjeden

  • en oversikt over selskapets totale utslipp, eller spesifikke ruter

  • en oversikt over bedriftens miljøpåvirkning

  • et verktøy for å gjøre det lettere å sette miljømål

  • resultatene viser vei for god utslippshåndtering

  • dokumentasjon av deler av selskapets totale samfunnsansvar

 

Les mer om hvordan ColliCare kan hjelpe deg med miljøregnskap