Tilbake Vestby, Norway.

Effektiv transport og distribusjon i Norden

ColliCare har videreutviklet distribusjonstjenestene i Norden og vi er stolte av å tilby

  • frakt mellom de skandinaviske landene

  • lokal distribusjon i landene

     

Et godt utviklet nordisk distribusjonsnettverk

med Jönköping som vår nye destinasjon og knutepunkt i Sverige gjør oss enda mer fleksible

  • lokasjoner på de største distribusjonsknutepunktene

  • faste ruter

  • tilpassede løsninger

  • døgnlevering

 

Les mer om våre skandinaviske/nordiske distribusjonstjenester her.

Transport og distribusjon i Norden

Ta kontakt med oss for ditt frakt- og distribusjonsbehov i Norden
2.png