Tilbake Vestby, Norway.

Effektiv transport og distribusjon i Norden

ColliCare har videreutviklet distribusjonstjenestene i Norden og vi er stolte av å tilby

  • frakt mellom de skandinaviske landene

  • lokal distribusjon i landene

Vi i ColliCare har et meget godt utviklet nordisk distribusjonsnettverk. Og med Jönköping som vår nye destinasjon og knutepunkt i Sverige  er vi enda mer fleksible

  • lokasjoner på de største distribusjonsknutepunktene

  • faste ruter

  • tilpassede løsninger

  • døgnlevering

Transport og distribusjon i Norden

Ta kontakt med oss for ditt frakt- og distribusjonsbehov i Norden
2.png