Tilbake ColliCare ansatt i sidekanten av veien mens trailere fylt av gods passerer

Digitoll, digital toll i Norge

Digitoll er Tolletatens nye løsning for digital fortolling. Fra mars 2025 vil digital tollregistrering være obligatorisk for all transport av varer til Norge. Digitoll vil bli implementert gradvis.

I mars 2025 blir digital tollregistrering, Digitoll, obligatorisk for all transport av varer til Norge. Alt må registreres digitalt før det når grensen. Unntaket er varer som skal lagres i tolllager.

For våre kunder betyr endringen til Digitoll at varene er ferdig fortollet når de ankommer, klare til bruk. Forhåpentligvis blir det spart litt tid ved grensen slik at varene mottas raskere.

For å bruke Digitoll må vår tollavdeling ha all informasjon om varene på lastebilen eller i containeren før den ankommer den norske grensen.

Muligheten for direkte fortolling forsvinner, sammen med det også muligheten for å klarere innen 10 dager etter ankomst. Varene kan nå deklareres inntil 5 dager før ankomst.

For å lese mer, vennligst besøk Tollveseneteller se disse YouTube-klippene.

Les også mer på våre sider om Digitoll.