Tilbake green environment

ColliCare Gruppen kutter utslipp

Ja, vi har som mål å kutte utslippene med 55 % innen 2030 og er stolte av å fortelle at vi allerede er godt på vei!

Vår fremtidige strategi er å bli enda mer miljøvennlig i hele vårt virke.

2017 er referanseår og vi gleder oss over å meddele kutt på utslippene for all vår transport med 29 % så langt.

Som en stolt partner til Science Based-avtalen er vi forpliktet til å nå våre mål for utslippskutt. Målene er i tråd med Science Based Target, Parisavtalen samt mål/retningslinjer fra den norske regjering.

 

Hvordan gjør vi dette

  • har som mål å flytte mer transport fra vei til sjø,

  • bruke flere elektriske tog i Europa,

  • bruke både biodrivstoff og elektriske lastebiler der det er mulig,

  • måle utslippene våre godt.

 

Vi samarbeider tett med våre kunder for å finne utslippsreduserende transportløsninger og -godsruter. Vi har i dag flere elektriske lastebiler i daglige drift for vår kunde Ahlsell.

Beregning av utslipp er en tjeneste vi tilbyr våre kunder, som hjelper både oss og kundene med behandling av miljøspørsmål og ivareta miljøet.

 

Miljøregnskap og utslippsberegninger gir deg

  • en analyse av karbonutslippene dine i hele verdikjeden

  • en oversikt over selskapets totale utslipp, eller spesifikke ruter

  • en oversikt over bedriftens miljøpåvirkning

  • et verktøy for å gjøre det lettere å sette miljømål

  • resultatene viser vei for god utslippshåndtering

  • dokumentasjon av deler av selskapets totale samfunnsansvar


Her kan du lese mer om utslippsberegning