Tilbake CC Truck in the night

CO2-avgift inkluderes i veiskatten i Tyskland

De nye takstene for veiskatt i Tyskland er klare, og inkluderer nå også en avgift for CO2 utslipp. Veiskatten er planlagt endret i desember 2023 og juli 2024.

Det tyske transportdepartementet har foreslått et nytt takstsystem som inkluderer en ny delvis skattesats for CO2-utslipp knyttet til veitransport, i henhold til den føderale regjeringens "Tredje endring av veitollsregler" program. Det føderale transport- og digitaliseringsdepartementet (BMDV) planlegger å øke veitollene for store lastebiler med €200 per tonn som en del av en avtale med den regjerende koalisjonen.


Per i dag må transportfirmaer betale infrastrukturavgift, støyavgift og luftforurensningsavgift når de har biler på tyske veier. Med det nye takstsystemet må de også betale CO2-utslippsavgift.
I tillegg må kjøretøy over 3,5 tonn også betale avgift fra 1. juli 2024. Disse har tidligere vært unntatt. Samme avgiftssystem vil bli benyttet, og inkluderer alle komponentene (infrastruktur, støyforurensning, luftforurensning og den nye CO2-utslagsavgiften).


Endringer i prisene vil tre i kraft fra 1. desember 2023.

Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer