Tilbake tip tailer

30 nye Krone HP semitrailer kapell med ekstra innvendig høyde og hevbart tak

For å nå målet om å redusere utslipp av miljøgasser og samtidig forberede oss på konsekvensene av EUs mobilitetspakke, har vi investert over 50 millioner i nytt utstyr.

To høydeinnstillinger gir nødvendig fleksibilitet for å kunne veksle mellom norsk og internasjonal transport.  

I våre investeringer inngår trailere som går på biodiesel og hoockie packs traller som kan fraktes både som sjøfrakt og togtransport.

Trallene har 2 høydeinnstillinger, en europisk standard med total høyde på 4 meter, samt en innstilling som er tilpasset norsk, svensk og finsk standard med totalhøyde på 4.15 meter.

To høydeinnstillinger gir mulighet til å veksle mellom nordiske og internasjonale standarer. Den innvendige høyden på den øvre innstillingen er 290 cm, og vognen har en funksjon for å heve topprofilen ytterligere til full lastehøyde. 

Denne bestillingen av 30 hengere er den første av totalt 70 stykker som blir levert i 3 runder, med siste leveranse i februar 2022.

ColliCare Logistics flytter stadig mere gods fra vei til sjø og tog i satsingen på mer miljøvennlige løsninger. Vi driver vår egen godstoglinje fra Italia og har vårt eget shortsea rederi via datterselskapet Viasea.