Tilbake Green leafs

Økning i tillegg for sjøfrakt og veitransport

Fra 1. desember 2023 kommer det en økning i tillegg for sjøfrakt i Europa og veitransport i Tyskland.

Endringer i de tyske bompengesatsene (MAUT) blir trer i kraft fra 1. desember 2023. Samtidig, fra januar 2024, vil Den europeiske unionens system for handel med utslippskvoter (EU ETS) utvides til å inkludere CO2-utslipp generert under ankomst til EU-havner. Denne endringen vil gi økte kostnader for kunder som benytter seg av sjøfrakt.

EU ETS, et tak-og-handelssystem etablert i 2005 for å bekjempe klimaendringer, utvider nå sin dekning. I utgangspunktet er systemet rettet mot CO2-utslipp, ekskludert metan- og NOX-utslipp. Dette er planlagt inkludert i 2026. EU ETS omfatter 50% av utslippene fra transporter utenfor EU og 100% av utslippene mellom EU-havner og innenfor EU-havner.

Kunder vil få et økt pristillegg knyttet til disse utslippsreguleringene. Vårt team vurderer aktivt kostnadskonsekvensene og vil gi ytterligere informasjon så snart som mulig.

For ytterligere spørsmål eller informasjon er vårt dedikerte kundeserviceteam klare til å hjelpe deg.

For mer informasjon om EU ETS, se EU sin nettside; https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en

For ytterligere informasjon om MAUT : https://www.collicare.no/om-collicare/nyheter/co2-avgift-inkluderes-i-veiskatten-i-tyskland