Vi er stolte over å kunne si at vi har forpliktet oss til å sette et vitenskapsbasert mål gjennom Science Based Target initiative. Vi i ColliCare svarer på oppfordringen til bedrifter om å sette utslippsreduserende mål. Dette målet er å unngå at den globale oppvarmingen overstiger 1,5⁰C. Initiativet støttes av et globalt nettverk av FN-byråer, næringsliv og industriledere.

Her kan du lese mer om Science based target initiative

Green leaves.jpg

Vårt hovedfokus er å redusere utslippene våre og vi er klare til å bidra og investere i ny teknologi så snart som mulig. Derfor er vi engasjert i prosjekter og programmer som kan gi oss muligheten til å bidra til å begrense den globale oppvarmingen, slik at den stopper ved 1,5⁰C.

ColliCare’s miljøstrategi
Tilby konkurransedyktige, fleksible og miljøvennlige transportalternativer som bidrar til å nå målet på 1,5 grader.

Blant våre initiativer til vitenskapsbaserte mål planlegger vi å bruke transport som

  • Elektriske tog fra Italia
  • Benytte tog/sjø/multimodale ruter istedenfor tradisjonell veitransport
  • Miljøvennlige kjøretøy som benytter biodiesel/gass og elektrisitet
Wast management in ColliCare