Tilbake Vestby, Norway.

Ingen transportstreik

Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport har sittet i mekling 23. august om Speditøroverenskomstene og Havne- og terminaloverenskomsten og funnet frem til en løsning. Distribusjon og lagertjenester utføres som vanlig.

-------

 

Det er nå kjent at forhandlinger mellom NHO LT og Fellesforbundet er brutt, og de skal møtes for mekling over den såkalte Speditøroverkomsten tirsdag morgen. Frist for løsning er satt til tirsdag 23.8 kl 24.00.

Dersom partene ikke kommer til enighet, tas terminalansatte ut i streik fra morgenen onsdag 24.8.

Dette er en lovlig arbeidskonflikt og det vil gi oss store begrensninger innenfor vår drift. Vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå våre kunder innenfor de gitte regler og rammer.

For vårt innlandsprodukt, med distribusjonsterminal på Kløfta, vil dette bety drift med betydelig redusert kapasitet. På våre lager i Vestby og Moss vil drift fortsette, med noe redusert kapasitet.

Er det spørsmål ta gjerne kontakt med din salgsrepresentant eller kundeservice.