Tilbake per_photo

Vi følger globale strategier og gjør ColliCare Group grønnere - med fokus på togløsninger

Behovet for utvikling av togløsninger er økende, og vi er glade for å kunngjøre at vi har ansatt Per Zachrisson, som Chief Development Officer Rail.

Per har bred erfaring fra togtransport virksomhet og bidrar inn i utviklingsteamet.

Hvorfor togtransport

Vi i ColliCare er er opptatt av å redusere vårt miljømessige fotavtrykk og redusere utslipp på alle områder av virksomheten. Togtransport er en fantastisk måte å oppnå dette på, da togene som kjører er helelektriske. Et lokomotiv kan transportere opptil 40 vogner samtidig, mens en trekkvogn på vei bare trekker én. Så på lange avstander er toget en vinner for å flytte store gods mengder.

Siden 2017 har ColliCare etablert en direkte togtjeneste fra Italia til Norge. Dette har vært en stor suksess så langt, og svært konkurransedyktig. Togtransport bidrar svært positivt til miljøet, og vi ønsker å utvikle togtransport løsninger også i Sverige.

Per Zachrissons fokuserer på å utvikle flere grønne direkteruter mellom Europa og Norden.

Per Zachrisson

Per Zachrisson

Chief Development Officer Rail