Tilbake IMG_2782

Speditørens rolle

En speditør er en uavhengig part i internasjonal  transport og logistikk. Speditøren representerer alle logistikktjenestene som avsender og sender trenger for å arrangere godsforsendelsen.

En uavhengig speditør vil alltid se etter den beste løsningen for hele forsyningskjeden, fra produsent til sluttkunde. Målet er å skape stabilitet og forutsigbarhet i leveransen, samt sikre tilgjengelig plass og utstyr som kreves i de ulike logistikkoppsettene.

Speditøren frakter og klarerer last samt administrerer fortolling, tilbyr tredjeparts logistikk, samt ulike tjenester i verdikjeden på vegne av en kunde.

Speditøren er stolt av å forvalte og forbedre all logistikk i forsyningskjeden - kostnadsmessig, ressursmessig eller miljømessig - ikke bare sikre plass på et lasteskip!

  – Knut Sollund –

 

Fordelene ved å bruke en speditør

 • profesjonelle råd vedrørende logistikken
  • informere klienten på forhånd om de mulige utfordringene med godstransport
  • forhandle med transportagenter for kostnadsreduksjon ved alternativ frakt
  • identifisere og anbefale multimodale løsninger
  • se muligheter tl forbedringer av forsyningskjeden din
 • egne lokale kontorer samt agentnettverk for logistikk over hele verden
 • uavhengig part som tilbyr alle typer transport, vei, sjø, jernbane, finner den beste løsningen på vegne av kunden
 • kunnskap om marked / land
 • kommuniserer på lokalt språk
 • kunnskap om lokale lover og regler
 • lagring, terminaler, cross-docking, pakking og distribusjon
 • detaljert rapportering, eller tilpassede rapporter daglig - ukentlig - månedlig
 • logistikkonsulenter
 • sømløs koordinering på tvers av avdelinger, land og leverandører
   

Speditøren arrangerer 

 • import
 • eksport
 • tolldokumenter
 • kostnader ved spesialdokumenter
 • havne- og terminal avgifter
 • fakturering
 • pakking
 • operativ drift og gjennomføring av transportene
 • konsoliderer last
 • kunnskap om Incoterms
 • administrere fraktkostnader
 • forsikring
 • total leverandør av logistikktjenester, fra produsent til sluttkunde

 

Speditørens ansvar iht. internasjonale konvensjoner

 • gir CMR-beskyttelse
 • gi legitim tillatelse for transportrammen
 • gi beskjed før forsendelse
 • overholde ADR-forsendelseskonvensjoner om skadelige produkter

 

 
Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer
 

Trenger du en speditør med full oversikt over logistikken?

Ta kontakt med oss!

Hvis du bare vil ha plass på et lasteskip - kontakt rederiet ...