Tilbake container

Sjøfrakt, status og prognoser

Mangel på containere, fulle lasteskip, høye rater, blanke-seilinger og en historisk lav leveringspresisjon – er kort oppsummert et bilde av dagens sjøfrakt situasjon.

Forsinkelser og leveringstider

 • fra Asia til Europa er kun 24% av lastskipene i rute
  fra Europa til Asia eller USA er kun 30% av lasteskipene i rute

 • lasteskipene bruker også lengre til på selve seilasen – globalt sett er det et tillegg på ca. 6 dager

  • fra Asia til Europa, ca. 8 dager ekstra seilingstid

  • fra Europa til Asia eller USA, ca. 6 dager ekstra seilingstid
    

Chartering av lasteskip har økt med 50% - og nesten halvparten av rederienes flåter er chartret, i tillegg kommer lengre seilingstider.

Hvorfor "blank sailings"?

"Blank sailings" er non-profitt og en uønsket situasjon for rederiene. Situasjonen med store forsinkelser og uforutsigbarhet med ankomster og leveringer er selvsagt også uønsket.

Rederiene har derfor innført "blank sailings", hvor de rett og slett hopper over havner, i et forsøk på å komme i rute.

Det varsles mange "blank sailings" i ukene som kommer.

Rater for Asia

Generelt stor etterspørsel, kombinert med stor containermangel og mangel på faktisk lastekapasitet på skipene, lengre seilingstider, høyere kostnader og "blank sailings" – resulterer i tidenes høyeste fraktrater.

Vi forventer at ratene vil holde seg på et høyt nivå gjennom hele 3. kvartal.
 

Covid-19, Coronavirus

Vi opplever fortsatt at havner rammes av lokale utbrudd av Coronaviruset, noe som gjør at havnen enten må stenge helt, eller delvis med lang lavere kapasitet. Havnen Yantian hadde nylig en lockdown, dette førte til forsinkelser på 2-4 dager.

Andre frakt alternativer?

Både togtransport og flyfrakt kan være gode løsninger for transport av ditt gods, og vi ser at disse transportformene også er veldig populære om dagen. Togtransport er fullbooket i sommermånedene, men vi vurdere andre og nye traseer for å få mer plass til gods fremover.

Dagen Næringsliv spår "Enorme forstyrrelser" i verdenshandelen. Nye Covid-19 utbrudd i Guangdong-provinsen i Sør-Kina, samt forsinkelsene et av verdens største containerskip, Ever Given, skapte da den blokkerte Suez kanalen.
MT Logistikk beskriver De mange og rekordlange forsinkelsene i oversjøisk containerfrakt har, ifølge atskillige speditører og vareeiere, gjort ruteplanene verdiløse.