Tilbake Singepore (owned by Ole Walter)

Oppdatering av situasjonen, frakt fra Asia

Den vanskelige situasjonen ser ut til å vedvare, og høsten er preget av overbookede skip, skyhøye rater, mangel på containere og uforutsigbare leveringstider.

Vi jobber hardt for å ha god oversikt over i situasjonen i Asia, for å finne de beste rutene, ratene og forutsigbar leveringer.

Vårt beste råd er å planlegge transporten av godset godt, og i god tid

 • book  så tidlig som mulig 

 • planlegg transportbehovet for månedene fremover

 • del planer og endringer med din speditør så tidlig som mulig for å finne den beste godstransporten - på sjø, med togtransport eller flyfrakt
   

Ningbo havn oppdatering

 • Ningbo Meishan-terminalen la ned driften fom. 11. august  på grunn av Covid-situasjonen

 • også henting av tomme containere påvirkes, de kan hverken lastes eller losses

 • mange fartøy utelater Meishan -terminalen, noe som forsterker overbelastningen i andre havner

 • dersom stengingen av Meishan-terminalen forlenges, kan ringvirkningen bli betydelig, ettersom andre terminaler i Ningbo ikke vil kunne ta imot Meishans last over lang tid. Lasten vil trolig bli overført til Shanghai havn eller tilsvarende havner, hvilket forverrer belastningen på disse havnene ytterligere
   

Andre fraktalternativer

Både togtransport og flyfrakt kan være gode løsninger for transport av ditt gods, og vi ser at disse transportformene også er veldig populære om dagen.

Vi jobber for å utvide tilbudet på togtransport ytterligere for å møte etterspørsel. 
 

Ta kontakt med oss

Trenger du frakt fra Asia til Europa? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med tilbud, booking og informasjonen du trenger.