Tilbake 20220321_092426

Nytt distribusjonssenter i Norge åpner i mai

I mai vil endelig vårt nye distribusjonssenter på Kløfta, nord/øst for Oslo, være klart. Terminalen blir et knutepunkt for distribusjon i hele Norge, og Stor-Oslo/Østlandet spesielt.

 

Terminalen vil i hovedsak benyttes til omlasting og distribusjon. Alle ansatte som jobber med våre innlandstjenester + flyfrakt får sine kontorplasser i det nye bygget, totalt 90 plasser.
 

Bygget

Vi vil kunne ta imot hele 60 biler samtidig, med ramper som har tak og hurtigdepoter for distribusjon. Vi har også 32 lastehus med skur. For innendørslasting og -lossing vil det være 2 kjøreporter inn.

Bygget er hele 11 305 kvadratmeter stort, hvor 1800 kvadratmeter er kontorer over 3 etasjer. Vi flytter dermed alle ansatte som jobber på Brånås i dag, over til Kløfta.

Videre er bygget også bygget etter TEK 17-norsk standard, det har avfallshåndtering, kildesorteringsstasjoner, AC elbillading for både varebiler og private, og DC lading for lastebiler / distribusjonsbiler.
 

Tjenestene

Stor etterspørsel etter innlandstransporttjenester gjør at dagens fasiliteter på Brånås ikke lenger dekker vårt behov. Kløfta blir vår nye «storstue», hvor vi har rom for å vokse videre.

Terminalen er døgnåpen for optimal drift. Gods ankommer fra inn- og utland for distribusjon. Hver ettermiddag går linjebiler ut til de største byene i Norge, med gods for videredistribusjon lokalt.

Ledelse og utviklingsteamet innenfor transport i Norge er styrket, og alt ligger nå til rette for vekst innen både B2B og B2C leveringer.

20220321_092338
20220304_1230472
20220316_141851