Tilbake E6 Stenungsund

Jordskred i Sverige skaper utfordninger

Det voldsomme jordskredet som har revet i stykker E6 ved Stenungsund skaper utfordringer for transporter mellom Sverige og Norge, i begge retninger. Omkjøringsrute er på plass, men det forventes køer og forsinkelser på strekningen.

Mye tungtransport fra og til Europa ferdes på denne veistrekningen, og den stengte veien vil påvirke transittider for import/eksport som kommer bilveien. Distribusjonstjenester i Norge og Sverige kan også påvirkes grunnet forsinket gods inn til terminaler. 

Vi ber om forståelse for forsinkelsene og eventuelle ekstra kostnader som følge av katastrofen. Situasjonen er å regne som force majeure. Det er uklart hvor lenge situasjonen vil vedvare. Vi håper på rask utbedring av veien naturligvis.

Ta gjerne kontakt med din kundekontakt hos oss dersom det er spørsmål, eller noe vi kan hjelpe med.