Tilbake Ombruksmaterialer_levert_pa_pa_doren1

Ikke kast – gjenbruk dine brukte byggevarer

ColliCare har inngått et samarbeide med Rehub -byggebransjens gjenbruksselskap, som bidrar til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi i byggebransjen.

Rehub vil gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter. Det skal være like attraktivt og enkelt for kjøperen å velge et brukte byggematerialer som nye.

Ombruksmaterialer levert på døren

Logistikken har tidligere en stor utfordring for Rebubs distribusjon av ombruksmaterialer, sammen ColliCare har de fått en praktisk løsning for transport og lagring, samt profesjonell håndtering av praktiske utfordringer som pakking, lasting og lossing med kran. 
 

- Vi er glade for å ha fått med oss en transportaktør som ser verdien av fleksible og helhetlige løsninger. De tar ikke kun ansvar for transport fra A til B, men for alle behov knyttet til logistikk, sier Linn Helland, i en melding. 


- Vi er glade for å ha inngått samarbeid med Rambøl og Rehub, den digitale markedsplassen utviklet av Rambøll, som binder tilbud og etterspørsel av gjenbrukbare byggematerialer i et knutepunkt med støttefunksjoner.
Tore Kristensen, Project manager Projects & Special, er operasjonell ansvarlig for avtalen, og vil sammen med REHUB finne optimale løsninger per prosjekt i forhold til kost, tid, helse , sikkerhet, miljø og bærekraft, says Georg Skivik Moltu, Managing Director CC Projects & Special.

 

Her finner du mer informasjon om Rehub og ColliCare's samarbeide  

Norsk byggebraansje ( in Norwegian)

MT logistics( in Norwegian)

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special