logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Stykkgods

– døgndreven terminal nord for Oslo

Stykkgods

– døgndreven terminal nord for Oslo

ColliCare har daglige avganger fra vår døgndrevne terminal nord for Oslo, hvilket gir rask og pålitelig distribusjon av gods i hele Norge.

Litt om stykkgods og transportløsning:
  • Sendinger med vektbegrensning opp til 2500 kg fraktberegning per sending
  • Stykkgodssendinger prises og faktureres i henhold til avtalte stykkgodspriser og tilhørende avtalte priser for tilleggstjenester
  • For stykkgodsdistribusjon skal emballeringen være tilpasset, slik at godset tåler samlasting, og ikke utsetter annet gods for skader
  • Stykkgods fremføres i henhold til ColliCares transportplan
  • Bookingfrist er kl. 11:00, dersom annet ikke er avtalt for opphenting samme dag
  • Gods for stykkgodsdistribusjon skal være merket med transportetikett fra avsender, samt være elektronisk overført eller opprettet før opphenting

Du booker via e-post, edi eller web, og hvert kolli får elektronisk sporbarhet gjennom bruk av PDA og webbasert track/trace system – følg godset ditt på reisen

Ta kontakt med oss for en prat om stykkgods forsendelser i Norge

Prisforespørsel