logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Sende stykkgods?

– vi har døgndreven terminal nord for Oslo

Sende stykkgods?

– vi har døgndreven terminal nord for Oslo

Skal du sende stykkgods i Norge?

ColliCare har daglige avganger fra vår døgndrevne terminal nord for Oslo, hvilket gir rask og pålitelig distribusjon av gods i hele Norge.


Litt om stykkgods og transportløsning:

  • Sendinger med vektbegrensning opp til 2500 kg fraktberegning per sending
  • Stykkgodssendinger prises og faktureres i henhold til avtalte stykkgodspriser og tilhørende avtalte priser for tilleggstjenester
  • For stykkgodsdistribusjon skal emballeringen være tilpasset, slik at godset tåler samlasting, og ikke utsetter annet gods for skader
  • Stykkgods fremføres i henhold til ColliCares transportplan
  • Bookingfrist er kl. 11:00, dersom annet ikke er avtalt for opphenting samme dag
  • Gods for stykkgodsdistribusjon skal være merket med transportetikett fra avsender, samt være elektronisk overført eller opprettet før opphenting

Du booker via e-post, edi eller web, og hvert kolli får elektronisk sporbarhet gjennom bruk av PDA og webbasert track/trace system – følg godset ditt på reisen! 


Skal du sende stykkgods? Ta kontakt med oss for en prat!
Skal du sende partigods i Norge
Trekking, container- og trailertransport
Trenger du direkte distribusjon i Norge
Veitransport i Norge
Veitransport i Skandinavia
Veitransport i Norden
Veitransport i Europa
Kombiner vei- og sjøtransport i Europa
Walking floor
Prosjekt- og spesialgods på vei
InNight
InNight
ColliCare har en InNight-tjeneste, som er transportløsningen for deg som krever varene levert innen neste arbeidsdag starter.