Sømløs koordinering mellom leverandører, transportører og mottagere på kryss av landegrenser, en ekspertgruppe som forvalter forsyningskjeden og optimaliserer vareflyt, transparent oppsett med sanntidsinformasjon – det kaller vi Kontrolltårn for logistikk.

Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimaliseredin din forsyningskjede

Et kontrolltårn er:

 • en sømløs koordinering på tvers av leverandører, transportører og mottagere
 • en ekspertgruppe som forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift
 • et sentralt informasjonssenter med oversikt over alle data, for enkelt å adressere trender, muligheter og risikoer
 • mulighet for å identifiser alle trender og synergier, for å optimalisere kombinasjonene i vareflyten og redusere kostnadert

Slik bygger du et kontrolltårn?

 • et kontrolltårn etableres og defineres som en egen driftsfunksjon
 • logistikkeksperter trekkes inn og jobber i team med bedriftens egne nøkkelpersoner
 • teamet bør bestå av personer med:
  • bakgrunn fra forsyningskjeden og vareflyt
  • bakgrunn i transportbransjen
  • bedriftsøkonomisk kompetanse - forbedringer i operativt arbeide
  • 3PL kunnskap
  • IT bakgrunn som kan utveksle data mellom partene
 • outsourcing av kontrolltårn funksjoner gir stor fleksibilitet og til enhver tid tilgang på ekspertkompetanse

 

Fordeler et "Kontrolltårn" kan gi deg:

1. Planlegging, ressurser og rutiner
 • full kontroll på forsyningskjeden i sanntid, kan hindre at potensielle problemer oppstår, unngå brannslukking
 • ​gir en synlig og transparent forsyningskjede
 • full oversikt og fleksible muligheter for dynamisk planlegging, disponering av ressurser og oppsett av rutiner
 • full kontroll med GPS tracking, distribusjonssystemer og lagerstyring
2. Revisjon og rapportering
 • bidrar til å dokumentere alle stadiene i en supply chain
 • alle lastebevegelser registreres og dokumenteres gjennom driftslogger, ordre- og fakturahistorikk for analyse, oversikt og kontroll
 • ​generere rapporter som viser totale kostnader, brutt ned på enkelt produkt, vekt og volum
3. Prognoser
 • analysene dokumenterer forsyningskjeden i sanntid og gir et godt utgangspunkt til å se mulige forbedringsområder og ta gode avgjørelser
 • ​lager prognoser som gir forutsigbarhet helt ned på daglig operasjonelt nivå, ETA's
 • forutsigbare supply chain kostnader og 'etterspørsel'
4. Gjennomføring
 • Forenkler drift og kontroll i alle ledd, i supply chain kjeden:
 • lagerstyring
 • distribusjon
 • bil- og container styring
 • fakturering
Decision5. Beslutningers
 • et kontrolltårn lar deg jobbe med sanntidsdata
 • sentraliserte og tydelig ansvarsområder for kostnader, kvalitet og gjennomføring
 • transparente system og sanntidsdata gir grunnlag for gode beslutninger basert på fakta
6. Resultater
 • lavere logistikkostnad
 • mindre lagerbeholdning
 • forbedringer på tidsbruk og punktlighet i forsyningskjeden