logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Fortolling av varer

– dedikert fortollings team!

Fortolling av varer

– dedikert fortollings team!

Vi hjelper deg med fortolling

Vi kan fortolling! Handel med utlandet krever sitt, og med et tungt toll- og avgiftsregelverk gjør ikke oppgaven enklere. Tidkrevende prosesser med Tollvesenet må til for å få en vare inn eller ut av landet.

Den vanligste fortollingsprosedyren kalles  «ordinær innførsel eller utførsel», og den gjelder ved kjøp og salg av varer.


Andre former kan for eksempel være:

 • Midlertidig innførsel eller utførsel
  • Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
 • Gjeninnførsel
  • Varer som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon
 • Gjenutførsel
  • Varer som gjenutføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

For å sikre en effektiv fortolling er vi knyttet til Tollvesenets elektroniske fortollingssystem; TVINN for utveksling av tolldeklarasjoner.


Vi ordner fortollingen for deg, så din bedrift får:

 • Rask og enkel fortolling
 • Elektroniske systemet og  tilknytning til TVINN
 • Erfarne fortollere, og ingen problemer eller overraskelser
 • eCare-systemet gir oversikt over dokumentasjon, hvilket er nyttig for fortollingen
 • Bedre arbeidskapasitet


Har du varer som krever spesialbehandling i tollen? Vi hjelper deg med klarering for:

 • Formelle innførsler
 • Spesialinnførsler
 • Forenkling av midlertidige importopplag
 • Koordinert tilbakeføring av toll
 • Eksportdeklarasjoner


Når du importerer varer til Norge, må du deklarere varene for Tollvesenet.

Du som importør er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer du tar med deg inn til landet. Her finner du mer informasjon om fortolling av import

Om du skal eksportere varer fra Norge, må du alltid deklarere varene for Tollvesenet.

Som eksportør er du pålagt fortollingen/deklareringen. Her finner du mer informasjon om fortolling av eksport


Trenger du tollkreditt?

Tollkreditt er en kreditt Tollvesenet innvilger til næringslivet for å forenkle innbetalingen av toll og avgifter. Med tollkreditt kan du få utsatt betalingen av de avgiftene som fastsettes ved innførsel. Vi anbefaler deg å bruke tollkreditt for en rask og enkel fortolling av varer. Les mer om tollkreditt.


Trenger du et tollager?

ColliCare har godkjente tollagre i tråd med gjeldende regelverk. Det er strenge krav til et tollager, og hva som kan befinne seg ufortollet på et tollager. Også lagringstiden har gitte frister og betingelser som til enhver tid reguleres av Tollvesenet. Les mer om tollager.


Fortollingsdokumentasjon:

Merk deg at du som importør eller eksportør har et særskilt ansvaret for å fremlegge nøyaktig dokumentasjonTa kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne med fortolling!
Call_Icon_round
Marianne B. Skauge
Operations Manager Customs
email_black
Mail

Hjelp til fortolling?

Ring eller send e-post.
smartphone_black
69 20 95 00
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00