logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Dagsoppgjør for fortolling

– hvordan foregår dette?

Dagsoppgjør for fortolling

– hvordan foregår dette?

Trenger du hjelp til dagsoppgjør for fortolling?

Hvem har ansvar for fortollingen?  
Det er importøren/den deklarerte mottakeren sitt ansvar å sørge for at varene blir korrekt fortollet inn i landet, iht. lov om toll samt betale toll, avgifter og gebyrer. Dersom det er uklart hvem som er importøren, så er importøren den ansvarlige part der varene leveres. Før Tollvesenet kan fristille varene og mottakeren kan ta de i bruk, må toll, avgifter og gebyrer være betalt.

Dagsoppgjør
Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag, betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling.
Dagsoppgjør kan bare gis til speditører som fortoller varer på vegne av andre.
For bedrifter uten tollkreditt og privatpersoner vil Collicare ved ankomst beregne toll og avgifter.
Disse vil da kreves inn og sendingen fortolles på dagsoppgjør før den kan utleveres. 


Tollkreditt
Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet.
Ordningen gjør det enklere å betale toll og avgifter. Du får utsatt betalingsfrist fordi toll
og avgifter for en måned har forfallsdato den 18. i neste måned
Du kan søke skatt om månedskreditt (tollkredit) ved betaling av toll og avgifter i forbindelse med innfortolling.Rutiner for dagsoppgjør:
  1. Ankommet sending legges på tollager hos Collicare
  2. Moms, toll og eventuelle andre avgifter beregnes av vår fortollingsavdeling
  3. Faktura utstedes og sendes til importør pr e-post
  4. Når innbetaling er mottatt sendes fortollingen gjennom på dagsoppgjør til tollvesenet.NB! Lagerleie etter gjeldende satser påløper normalt etter 3 dager.
    For rask behandling bør kvittering med status «utført oppdrag» sendes i retur til oss
  5. Når tollvesenet har godkjent fortollingen, frigis varene fra tollager og utleveres ihtbetingelsene i transportoppdraget
  6. Påfølgende dag betales dagsoppgjøret til tollvesenet
  7. Har tollkursen endret seg fra beregningstidspunktet vil faktura/kreditnota på differansen utstedes
  8. Vår originale faktura med kvittering fra tollvesenet sendes pr post til importør når kvittering fra tollvesenet er mottatt

 

Trenger du hjelp til fortollingen? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!
Fortollingseksperten
Trenger du hjelp til fortolling
Fortolling av import
Fortolling av eksportvarer
Fortollingsdokumentasjon
Q&A
Call_Icon_round
Marianne B. Skauge
Operations Manager Customs
email_black
Mail

Trenger du hjelp til fortolling?

Ring eller send e-post.
smartphone_black
69 20 95 00
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00
Din medarbeider i Asia
Din medarbeider i Asia
ColliCare kan være «din medarbeider» og kvalitetssikre produksjon, leveranser og transport.
Cross docking Europa/Asia
Cross docking Europa/Asia
Med Cross Docking fra ColliCare sparer du penger, samt øker miljøgevinsten i din bedrift. Les mer om Cross Docking her.
Fjerne Østen
Fjerne Østen
ColliCare hjelper deg å finne seriøse leverandører og følge opp produksjon i Asia.
Fremtidens fraktform
Fremtidens fraktform
Tog er fremtidens fraktform! Lastebilens argeste konkurrent går på skinner. Miljø-tallenes tale kårer toget til den uslåelige vinner.