Tilbake price

Prisjustering 1. januar 2019

Transport- og logistikkmarkedet er i endring. Både i Norge og Europa forøvrig preges markedet av underkapasitet på bilsiden og transportkjøpere velger nye, rimeligere og mere miljøvennlige løsninger som båt og tog.

INTERNASJONAL BILFRAKT
Skjerpede kjøre-/hviletidsbestemmelser, krav til bedre betingelser for sjåfører generelt og vekst i østeuropeisk økonomi – som igjen fører til færre sjåfører fra disse områdene – påvirker kostnadene voldsomt.
Vi ser prisøkninger på mellom 6% og 11%, varierer ut fra hvilke land transport til/fra.
 
 
TOG – ITALIA-NORGE
Generelt høyere innhentingspriser i Italia påvirker kostnadene våre. På den norske siden innføres stadig høyere bompengekostnader, både rundt terminalen vår på Rolvsøy og rundt Oslo. Alle disse elementene ligger i fraktprisen Italia/Norge.


INNLANDSTJENESTER
Økningen i kostnadsindeks for biltransport i Norge er i snitt 4,4%. Dette er historisk høyt. Dessverre – og mot det politikerne våre promoterer – er det nå mindre kapasitet på toglinjene i Norge. Cargonet legger ned ¼ av sine avganger og øker prisene med over 10% fra 1.1.19. Dette påvirker linjetrafikk på bil ytterligere, hvor det allerede er mangel på kapasitet og kraftig kostnadsøkning.

Det jobbes fra regjeringens hold hardt for å få våre bysentrum bilfrie. Dette er fint for miljøet vårt, men kompliserer varetransport. Vi følger nøye med på utviklingen. Kostnadene påvirkes da leveringene nå må gjøres på bestemte tidspunkt, ikke mulig å parkere utenfor butikker på dagtid etc.

Årets lønnsoppgjør sier hele 2,8 prosent lønnsvekst, og prisoppgang på arbeidskrafttjenester i Norge fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 er oppgitt SSB til 3,2%
 
Alle disse elementer tvinger oss til å øke våre priser fra 1.1.2019.
 
Internasjonal bilfrakt                    6,9 %
Tog Italia-Norge                            4,9%
Gebyrer og fortollingstjenester   4,9%
Alle distribusjonstjenester           4,9%
eCommerce                                   4,9%
Lager- og logistikktjenester         4,9%
 
Bompenger holdes utenfor prisjustering på distribusjonstjenester, og belastes alltid i henhold til gjeldende satser.
 
 
 
Med vennlig hilsen
ColliCare Logistics AS
 
Salg & Markedsavdeling