logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Prisjustering gjeldende fra 1.7.2018

Publisert:  12. juni 2018TRANSPORT EUROPA
Fraktmarkedet i Europa er under sterkt press og har vært det over lang tid. Det pågår en tøff konkurranse om kapasitet og arbeidskraft. Dette fører blant annet til en økning i lønnsnivået hos yrkessjåfører. Nye EU regler for ukehvile er en ytterligere faktor som gir økte kostnader. Det er nå slik at alle yrkessjåfører må ha minst 45 timer hvile på hotell eller tilsvarende pr uke. Tidligere hadde de mulighet til å ta sin hvile i egen bil.
I tillegg økes MAUT (veiskatt) og bomavgifter på de aller fleste veier i Europa i løpet av sommeren. 
 
Vi har som mål å gi våre kunder en stabil tjeneste og høy servicegrad. For å løse dette er vi nødt til å ha mulighet til innfri økonomiske krav fra sjåfører og dekke opp økte kostnader til veiskatt og bomkostnader.
Alle frakter i Europa påvirkes, hvor hele eller deler av transporten utføres med bil.
 
Vi ser oss dessverre nødt til å øke priser på bil- og togfrakt fra Europa med 4% fra 1.7.2018.
 
 
SJØFRAKT EUROPA OG ASIA
Alle rederier innfører fra 1.6.18 en Emergency Bunkers. Dette er for å dekke opp en voldsom økning i drivstoffpriser. Tillegget varierer noe i forhold til ulike rederier og destinasjoner.
Din kundekontakt vil oppdatere dine priser og oversende. Vi beklager naturligvis at dette tillegget må videreføres. Tillegget vil komme som separat linje på faktura og være i valutaen raten er kvotert i, og gjelder fra lastedato.
 
Dersom det er spørsmål eller kommentarer til noen av punktene over står vi selvsagt til tjeneste.

 

Prisjustering gjeldende fra 1.7.2018
Share in social media: