logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Prisjustering gjeldende fra 1.1.2018

Publisert:  01. desember 2017

1. Januar 2018 gjennomføres en justering av våre priser på samtlige transport- og logistikktjenester.

Generell konsumprisindeks, samt kostnader for ferger og bompenger har en betydelig økning. Nye og strengere EU regler for kjøre- og hviletid påvirker kapasiteten i markedet, som igjen gir høyere transportpriser. Økt trafikk på veiene gir køkjøring og forlenget transporttid på noen strekninger, og på andre er rushtidsavgifter innført.

På bakgrunn av ovennevnte ser vi oss dessverre nødt til å justere våre priser mot våre kunder med 3,9% på lagertjenester, transporttjenester inn- og utland og øvrige gebyrer.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for dere. Dersom det er spørsmål rundt justeringen, ta kontakt med deres salgskontakt.

Prisjustering gjeldende fra 1.1.2018
Share in social media: