Tilbake ColliCare trailer som kjører over en bro i et norsk naturlandskap for å levere varer

Prisjustering gjeldende f.o.m. 1.1.2020

Årets lønnsoppgjør sier hele 3,2 prosent lønnsvekst.
Økningen i kostnadsindeks for biltransport i Norge er i snitt 4,9%. Dette er historisk høyt. 

Vi ser en generell økning i innhenting- og utkjøringskostnader i Europa og Skandinavia.
Disse elementer tvinger oss til å øke våre priser fra 1.1.2020.

Internasjonal bilfrakt                                     6,9%
Sjøfrakt Europa                                              4,2%
Togtransport Italia-Norge                             2%
Alle distribusjonstjenester                            5,5%
eCommerce                                                    5,5%
Lagertjenester                                                5,5%
Gebyrer og fortollingstjenester                    4,9%

Bompenger holdes utenfor prisjustering på distribusjonstjenester, og belastes alltid i henhold til gjeldende satser.

Dersom det er spørsmål til disse justeringene, ta kontakt med din salgskontakt.
E-post til [email protected] kan også benyttes.