logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Prisjustering fra 1. januar 2015

Publisert:  01. januar 0001

I tillegg til innføring av det offentlige SECA-gebyret, tvinger et generelt høyt kostnadspress i bransjen oss til å justere prisene våre fra 1.1.2015.

Innføring av (S)ECA tillegg for all transport til/fra Norge

United Nations International Maritime Organization (IMO) pålegger rederiene å redusere svovelinnhold i drivstoffet fra 1% til 0,1%. Bakgrunnen for pålegget ligger i MARPOL konvensjonen, se også www.imo.org.
Dette medfører en tilleggskostnad da det nye drivstoffet er ca. 50 % dyrere enn det som benyttes i dag.. Vi beklager innføringen av dette nye gebyret, men vi sparer til gjengjeld miljøet for store mengder svovelutslipp. SECA vil komme som egen post på fakturaene for internasjonale frakter.

 

Dieseltillegg innland

Dieseltillegget vil justeres fra 1.1.15, slik at alle innlandstjenester har det samme tillegget fremover. Kundeavtaler blir tilpasset slik at ingen får økninger utover generell justering. Gjeldende tillegg finnes på collicare.no.

Distribusjonstariff

Det gjøres oppmerksom på at enkelte soner er justert i tariff som gjelder fra 1.1. Den generelle prisjusteringen på 4,9% er den første på 12 mnd.

Lagertjenester – a kontoinnbetaling

Alle våre lagerkunder gjøres oppmerksom på at det fra 1.1. vil belastes a konto lagertjenester den 15. hver måned med avregning i slutten av måneden.

Generell prisjustering og SECA

I tillegg til innføring av det offentlige SECA-gebyret, tvinger et generelt høyt kostnadspress i bransjen oss til å justere prisene våre fra 1.1.2015.
 
SECA-tillegg sjøfrakter opptil $ 110,00 pr teu
SECA-tillegg bilfrakter 205 %
Internasjonal transport med tilhørende gebyrer 3,9 %
Lager- og logistikktjenester 3,9 %
Alle innlandstjenester 4,9 %
InStore tjenester 3,9 %

Dersom du har spørsmål vedrørende prisjusteringen, ta gjerne kontakt med oss.

Prisjustering fra 1. januar 2015
Share in social media: