logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Nytt regelverk på sjøfrakt

Publisert:  16. juni 2016

Solas (Safety of Life at Sea) har introdusert et nytt regelverk som trer i kraft 1.juli 2016. 
Det nye regelverket sier at alle containere inklusiv innhold som skal sendes på skip skal veies med godkjent utstyr i henhold til hvert lands kontrollorgan for mål og vekt.


Det har tidligere vært vanlig å estimere vekten, men nå kreves det en eksakt og dokumentert måling. Det kan gjøres enten ved å veie container med innhold, eller veie innholdet separat og så legge på containervekt.
Det nye regelverket krever at dokumentert VGM (Verified Gross Mass) skal være meldt inn til havnen/rederiet på forhånd og skal stå på Bill of Lading.
 
Ansvaret for å veie container og å melde inn til havn/rederi ligger hos avsender i hht. bill of lading. Manglende dokumentasjon på VGM vil føre til at havnen/rederiet ikke har lov til å laste containeren, og ekstrautgifter kan oppstå.

Last ned SOLAS VGM Guide her.
 
Det nye regelverket er internasjonalt og gjelder i alle land.
Regelverket er satt i kraft på bakgrunn av et ønske fra forsikringsselskaper som har erfart at når containere er involvert i ulykker har de ofte en helt annen vekt enn det som er oppgitt i dokumentene. Regelverket skal derfor ha til hensikt å sikre gods som går sjøveien, og samtidig forhindre ulykker på både personell og utstyr i forbindelse med frakt og håndtering av containere.
 
For mer detaljert informasjon: http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/MSC_1-Circ_1475_-_Guidelines_Regarding_The_Verified_Gross_Mass_Of_A_Container_Carrying_Cargo_-Secretariat-.pdf
 
Har du spørsmål til hvordan dette vil påvirke deg som kunde, last ned vår SOLAS VGM Guide

 

Nytt regelverk på sjøfrakt
Share in social media: