logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Endring i prosedyrer ved importmoms

Publisert:  28. september 2016

Fra 2017 vil du ikke lenger motta faktura fra oss (speditør) eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 vil du ikke lenger motta faktura fra oss (speditør) eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift, innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen skal i stedet for beregnes av dere og oppføres i tolldeklarasjonen.
For å lette dette arbeidet har vi utviklet en tjeneste der det genereres et momsgrunnlag på egen blankett som kommer som en ekstra side til fortollingsblanketten dere mottar fra oss.
Denne tjenesten koster kr.70 per fortolling  og vil bli lagt til på eksisterende avtale hos oss. 
I tillegg tilbyr vi våre kunder en pålogging til eCare, via vår hjemmeside, hvor de selv kan skrive ut månedlige rapporter som kan brukes i kontroll mot deklarasjonsoversikten som dere vil motta på Altinn. Denne tjenesten inngår i prisen.


Ønsker dere pålogging til rapporteringsverktøy i eCare, melde dere av denne tjenesten, eller har dere ytterligere spørsmål vedrørende dette, så kontakt oss på chat via vår hjemmeside eller på mail til customerservice@collicare.no


 
For flere detaljer: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
 

Endring i prosedyrer ved importmoms
Share in social media: