logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Økte kostnader i bomringene i de store byene i Norge

Publisert:  31. mai 2019

Vi har oppdatert soneinndelingen vår for distribusjonstjenestene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Dette er nødvendig for å dekke inn økte kostnader knyttet til nye bomavgifter, samt redusert fremkommelighet i sentrum av disse byene.
Ny soneinndeling er gjeldende fra 16.juni 2019.


Klikk her for oversikt over ny soneinndeling
 

Økte kostnader i bomringene i de store byene i Norge
Share in social media: