logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Økte kostnader i bomringen i Oslo

Publisert:  18. september 2017

I bomringen i Oslo innføres det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster. Takstene i bomringen i Bærum justeres etter alminnelig prisstigning.
 


Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager (lørdag og søndag), offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg, skriver Fjellinjen på sine nettsider.

Dette medfører at vi også ser oss nødt til å justere våre priser. Fra og med 1. oktober 2017 vil vi gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på 3,3%  på budtjenester, stykkgods, Parti- og InNight-distribusjon.

Vi har valgt å lage en snittpris pr. passering. Dette gjelder også trucking, og alle timepris og fastprisoppdrag vi har, hvor bom- og ferjekostnader faktureres kunden.
 

  F.o.m 1. oktober Endring  
Varebil under 3.500 kg 31,50 55,00 23,50 74,6%
Varebil over 3.500 kg 94,50 163,00 68,50 72,5%

Dette er noe som er bestemt av Oslo kommune, og er dessverre utenfor vår kontroll.

 

Økte kostnader i bomringen i Oslo
Share in social media: