Luca Giovanelli

Luca Giovanelli

Managing Director Italy
Luca liker å finne logistiske løsninger for kunder som tilbyr dem den billigste og mest miljøvennlige løsningen.

Luca administrerer den italienske grenen av ColliCare og tar seg av forretningsutviklingen mellom Italia og resten av verden i henhold til kundens forskjellige behov.

Luca jobber med spedisjon siden 1995, før 17 år av DB Schenker og deretter i et lite spedisjonsselskap.

Luca begynte i ColliCare i januar 2017 med å etablere den italienske grenen.


Kjernekompetanse

  • vei- og jernbanevirksomhet hovedsakelig i Europa